Spring naar inhoud

Jubilea

Beste leden,

vereniging "Buurtbus Alkemade" 25 jaar en Theo Oostdam 25 jaar lid.
In het Witte Weekblad (editie Kaag en Braassem) is hier aandacht aan gegeven.
Daar niet al onze leden dit onder ogen krijgen, wordt het hier op een blaadje geserveerd.

error: Content is protected !!