Spring naar inhoud

Colofon

Dagelijks Bestuur

Gerard van GraasGerard van Graas

Voorzitter

Herman Verdel

Secretaris

Cees DobbeCees Dobbe

Penningmeester

Bestuursleden

Hans WitvoetHans Witvoet

Dienstleider

Jan van der Poel

o.a. website

Algemeen

Aad van Berkel

Dagelijkse zorg, bus

Algemeen:
01. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
02. Geldig is alleen de laatste versie.


Introducés:
01. Het is ten alle tijde mogelijk aspirant leden te introduceren.
02. Het is niet toegestaan aspirant leden te introduceren of mee te nemen op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen.


Rekeningnummer van vereniging "Buurtbus Alkemade":
Het IBAN rekeningnummer is: NL36 RABO 0153 233 702


De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nr. 40448167

error: Content is protected !!