Spring naar inhoud

Colofon

dagelijks bestuur

Voorzitter: Cees Dobbe

Secretaris: Jan de Koning

Penningmeester: Erwin Lebbink

algemeen

Bestuurslid coördinator: Bob Gembey

Bestuurslid algemeen: Robert Hindriks

Website: Jan van der Poel

Dagelijkse zorg, bus: Aad van Berkel


Algemeen:

01. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
02. Geldig is alleen de laatste versie.


Introducés:

01. Het is ten alle tijde mogelijk aspirant leden te introduceren.
02. Het is niet toegestaan aspirant leden te introduceren of mee te nemen op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen.


De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nr. 40448167